foto2.jpg

Ana Sayfa > Seminerler > Hizmet İçi Eğitim SeminerleriHizmet İçi Eğitim Seminerleri

Sürekli değişen dünyada toplumların gelişmesi için bireylerin profesyonel ve kişisel gelişimleri her zamankinden daha çok önem kazanmaya başlamıştır.


İçinde bulunduğumuz bilgi çağında her alanda olduğu gibi eğitimle ilgili alanlarda da her gün yeni bilgiler literatüre katılmaktadır. Bu hızlı gelişim sürecinde öğretmenlerin bilgi ve becerilerini çağın gerisinde kalmamak için geliştirmeleri gerekmektedir.


Bugün dünyada ve Türkiye'de ileriyi görebilen ve çocuklara değer veren eğitim kurumları, personellerinin profesyonelliği ve kişisel gelişimi için olanaklar sağlamaktadır. Gelişim, başarı, mutluluk ve toplumsal ilişkiler için gereklidir. Öğrenmek, yeni bilgi ve yetenekler edinmek, gelişmeye başarıya ve motivasyonu yüksek, mutlu öğretmenlere atılacak ilk adımdır.


 

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Kapsamında Yer Alan Konular

 

  • Çoklu Zeka
  • Dugusal Zeka
  • Empati ve İletişim (Anlamak ve Anlaşılmak İstiyorum)
  • Disiplin

 

Anlamak ve Anlaşılmak İstiyorum

İletişim, iş ve özel hayatımızda birlikte olduğumuz insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak, birbirimizi anlamak ve anlaşılmak için temel bir unsurdur. Anlamak ve Anlaşılmak için önce Anlaşabilmek gerekir. Anlaşabilmek için Sağlıklı İletişim gerekir. Karşılıklı iyi ilişkiler içinde olmak empati ve etkin iletişimle mümkün olabilmektedir. Böylece insanlar arasında daha duyarlı ve güvene dayanan olumlu ilişkiler kurulur.

Bu önemli hayat becerisini çocuklara küçük yaşta kazandırmak onlara gösterdiğimiz empati ve onlarla kurduğumuz etkin iletişimle sağlanabilir. Empati gösterilen ve anlaşılan çocuk kendisini iyi hisseder ve uyum içinde olur.

   

Erken Çocuklukta Özgüvenin Gelişmesinde Eğitimcilerin Rölü

Özgüvenin sağlanması ile çocuğun okulda, sosyal çevresinde ve gelecekte iş ve özel hayataında mutlu olmasını sağlar.Özgüveni yüksek çocukların aileye, okula, topluma, herkese yararı vardır. Çocuğun okul hayataında ve gelecekete iş ve özel hayatında mutlu ve başarılı olması bugün kazanacağı özgüven ile mümkün olur. 

  

Eğiticinin Eğitimi

Yetişkin eğitimlerinde eğitimin başarıya ulaşması için eğitmenin kendi konusunda bilgiye sahip olması yeterli değildir.  Bilgi ve iletilerin etkin bir şekilde sunulması eğitimin başarıya ulaşmasını sağlar.

Eğitim seminerine ait detaylı program kurumunuzla karşılıklı görüşmeler sonrasında belirlenmektedir.
E-Posta:
Çocuğumla Doğadayız Kitabı Çıktı
Hakkımda Okul Aile Eğitim Danışmanlığı Seminerler Makaleler Site Haritası Media felix