foto16.jpg

Ana Sayfa > Danışmanlık > Problem Çözme Eğitim ProgramıHayata Yeni Yaklaşım Tarzı: Problem Çözmek

Problem Çözerek Öğrenmek ve Büyümek

IMG_4707_k.jpg
IMG_4676_k.jpg
IMG_4701_k.jpg
IMG_4673_k.jpg
IMG_4639_k.jpg


Problem çözmek denince eskiden ilk akla gelen matematik ve fen bilgisi dersleri olurdu. Günümüzde problem çözmenin tanımı tamamiyle değişti. İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda, aile hayatımızda her gün pek çok konuda karşımıza çıkan problemleri çözüyoruz.

Çocuklar da aslında bizim gibiler. Onlar da günlük hayatlarında, oyun oynarken, arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşırken, hangi oyunu oynayacaklarına, kiminle oynayacaklarına karar verirken problem çözüyorlar.

İşte bizim istediğimiz bunun çok dışına çıkarak çevrelerinde olup bitecek daha pek çok değişik problemleri görmelerini, problemi tanımlamalarını ve çözmelerini sağlamak. Bunun için çocuklara farklı alanlarda problem çözecekleri ortamlar yaratılacaktır.

Çocukları gelecekte nelerin beklediğini, nelere ihtiyaçları olduğunu kestirmek ya da gelecekte nasıl problemlerle karşılacaklarını şimdiden bilmek hiç mümkün değil. Hızla bir değişime doğru giderken insanların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için düşünmeye, karşılarına çıkan yeni fikir ve bilgileri kullanabilmek (bilgilerle baş edebilmek icin) için yeni yollar bulmaya ihtiyaçları olacaktır.

Programın amacı geleceğin yetişkinleri olacak bugünün miniklerini değişen dünyaya hazırlamak ve problem çözen düşünürler olmalarını sağlamaktır.

Okullarda çocuklara yaptırılan aktiviteler genelde önlerine hazır verilir.  Çocuklar önlerine konan şeyleri söylendiği gibi keser, yapıştırır veya boyarlar. Bunlar da yararlıdır ancak problem çözümü gerektirmez.  

Problem çözümü için çocuklara yaratıcı ve eleştirel (kapsamlı) düşünme becerileri kazandıracak etkinlikler yaptırılacaktır.

Problem çözme bir DÜŞÜNME YÖNTEMİDİR. Önemli bir HAYAT BECERİSİDİR

Programın Okulda Uygulanması İçin Yapılacaklar:

1. Programın öğretmenlere tanıtılması (bilgilendirme semineri)
2. Her ay uygulanacak etkinliklerin ve gerekli materyallerin öğretmenlerle konuşulması (her yaş grubu ile ayrı toplantı)  
3. Etkinliklerin uygulanışı ile ilgili bilgi verme (öğretmenin doğru soruları sorması, etkinlik sırasında notlar alması, etkinliğin sağladığı kazanim tablosunun kullanımı vs)
4. Etkinliklerin uygulanışı sırasında izleme ve varsa eksikliklerin giderilmesi
5. Her ayin sonunda genel durum ile ilgili fikir ve görüş toplantısı yapmak
6. Velilere her ayın etkinlikleriyle ilgili bilgi yazısı yollamak.

Share
E-Posta:
Çocuğumla Doğadayız Kitabı Çıktı
Hakkımda Okul Aile Eğitim Danışmanlığı Seminerler Makaleler Site Haritası Candeniz